marți, 9 ianuarie 2007

Dimitrie Bolintineanu si epoca sa de Teodor Vargolici

Links:
http://www.mediafire.com/?0nn5mnmzqdd
http://rapidshare.com/files/159346762/Dimitrie_Bolintineanu_si_epoca_sa_de_Teodor_Vargolici.rar

PDF/word, ~400 de pagini, OCRed, searchable

Asupra lui Dimitrie Bolintineanu s-au scris, de-a lungul timpului, numeroase comentarii critice şi istorico-literare, studii ample şi monografii. Cu toate acestea, personalitatea scriitorului nu este încă suficient de bine cunoscută. După supraevaluările din timpul vieţii sale, a urmat, postum, un reflux al admiraţiei, care a durat destul de multă vreme, de la exagerarea meritelor trecându-se, brusc şi fără discernământ, la exagerarea carenţelor şi neîmplinirilor sale. Din păcate, în toată această lungă perioadă, în care poetul intrase într-un con de umbră, după dramaticul său sfârşit, cei ce s-au străduit să-l reaşeze pe soclul elogiului — George Popescu, P. Ghiţiu, G. Pavelescu, N. Petraşcu — nu au avut prestigiul necesar şi nici posibilitatea să-şi concretizeze lăudabilele lor eforturi în lucrări demne de atenţie, ditirambele lor având un efect contrar, negativ, discreditându-l şi mai mult pe autorul Legendelor Istorice. Abia în ultimele decenii şi mai ales în anii din urmă, datorită contribuţiilor lui Dimitrie Popovici, G. Călinescu, D. Păcurariu, Ion Roman, Aurel Martin, I. Negoiţescu, Cornel Regman, figura lui Dimitrie Bolintineanu a început să-şi recapete trăsăturile reale, autentice.

Aportul noilor exegeze este remarcabil, sub diferite aspecte, însă trasează numai coordonatele generale pe care de-abia de acum încolo urmează să se structureze cercetarea exhaustivă a personalităţii poetului. Propunându-ne să întreprindem o asemenea cercetare, pornim de la convingerea că condiţia primordială, sine qua non, pentru cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată a personalităţii lui Dimitrie Bolintineanu, la justa ei valoare, este reconstituirea detaliată a epocii în care poetul şi-a desfăşurat viaţa şi activitatea. În mod frecvent, opera lui Dimitrie Bolintineanu a fost discutată în sine, căutându-i-se exclusiv valenţele estetice, examen la care, — ca şi opera altor scriitori din secolul al XIX-lea — nu rezistă decât parţial. Dimitrie Bolintineanu este poate scriitorul cel mai caracteristic al epocii sale, epoca revoluţiei de la 1848 şi a Unirii Principatelor Române, şi de aceea trebuie privit întâi de toate in cadrul complex al epocii sale, în corelaţie directă cu fenomenele şi împrejurările ei specifice. Plasându-l în epoca sa, putem cunoaşte condiţiile în care şi-a creat opera, măsura în care a fost o expresie a realităţilor acestei epoci. De asemenea, putem sesiza cu uşurinţă semnificaţiile pe care le-a avut şi mesajul pe care l-a transmis, iar mai presus de toate putem stabili care a fost partea ei de contribuţie la dezvoltarea literaturii noastre, ce elemente noi a adus în raport cu operele altor scriitori din acelaşi timp, concluzia finală dându-ne posibilitatea să fixăm locui lui Dimitrie Bolintineanu în istoria literaturii române.

Propunându-mi să prezint, în aceasta lucrare, traiectoria destinului zbuciumat al lui Dimitrie Bolintineanu, ca şi etapele succesive ale activitatii sale multiple, pe plan social-politic, literar si publicistic, nu am fost condus de o pasiune strict arhivistică, ci am avut drept scop esential demonstrarea adevărului că Dimitrie Bolintineanu a fost unul dintre cei mai reprezentativi scriitori ai epocii sale, epoca de adevărată renaştere naţională şi de fundamentare a literaturii române moderne.


Monografie de mari dimensiuni despre unul din parintii nostri fondatori (cum ar zice Americanul), ce a murit in mizerie, destin tipic pentru oamenii romani mari. Plansele din pacate au refuzat sa se scaneze si n-am putut sa le conving s-o faca. Se printeaza bine, s-a OCRed la fel de bine.


G.


0 comentarii: