luni, 8 ianuarie 2007

Povestiri biblice de Zenon Kosidowski

Links:
http://www.mediafire.com/?eygkz3wn0ll
http://rapidshare.com/files/117838060/Povestiri_biblice_de_Zenon_Kosidowski.rar

PDF/word, ~490 pagini, OCRed, searchable (text under images)

Ştiinţa contemporană a dovedit că Biblia, este un document laic de o factură deosebită, conţinând o mare cantitate de date istorice valoroase. Începuturile sistematice ale cercetărilor în acest domeniu – lăsând la o parte încercările vechi, sporadice – datează de la jumătatea veacului al XIX-lea. Dar, într-un limp relativ scurt, de-a lungul a o sută de ani, ce transformări revoluţionare profunde au avut loc în concepţiile noastre despre Biblie!

Până la jumătatea veacului trecut, Biblia era un domeniu rezervat doar teologilor. Considerată drept o carte sfântă, inspirată de Dumnezeu, se crease în jurul ei un fel de imunitate, păzită cu străşnicie de rigorile instituţiilor bisericeşti. Încercările de a privi critic asupra textelor biblice, din punct de vedere lingvistic sau istoric, au fost apreciate mult timp ca un sacrilegiu şi drept un atentat împotriva credinţei religioase.

A dominat convingerea că, realmente, Moise, Iosua. David, Solomon şi prorocii au scris anumite părţi ale Bibliei, că Iahve a stabilit cele «zece porunci», pe muntele Sinai, că Ilie, în carul cu flăcări, s-a înălţat la cer, iar Daniel a ieşit întreg din groapa cu leii. Atunci când a devenit evident că textul biblic este în totală contradicţie cu ceea ce se înţelege prin noţiune de sacru, comentatorii au căutat în el un sens alegoric, cu caracter mistic. Aşa, de exemplu, Cântarea Cântărilor, lirică de dragoste, plină de senzualitate orientală, trecea în versiunea lor drept un poem religios în care, sub simbolul iubitului, se ascundea Iahve, iar mai târziu, în era creştinismului, Hristos.

Nouă, oamenilor care trăim în epoca marilor descoperiri în domeniul ştiinţelor naturii, ne e greu să înţelegem că, până nu demult, Biblia era considerată drept singura autoritate în ştiinţa despre univers. Frumoase prin naivitatea lor, povestirile biblice despre Adam, Eva şi rai erau considerate de marea majoritate a oamenilor, ca ultimul cuvânt despre începuturile vieţii pe pământ. Când, în anul 1859, Darwin, în lucrarea: Despre originea speciilor, a prezentat teoria sa privind evoluţia, a declanşat o furtună de proteste nu numai printre credincioşii Bibliei. clar chiar şi în anumite cercuri ştiinţifice.

S-a stabilit, mai ales, că Vechiul Testament este o culegere de date cu caracter istoric şi de legende populare, de prescripţii rituale şi de mituri, care îşi au origini în epoci şi medii sociale diferite. Această moştenire a fost culeasă şi prelucrată de către compilatorii evrei, într-o perioadă destul de târzie, mai ales după robia babiloneană. Sub presiunea acestor fapte a fost zdruncinată o tradiţie consfinţită de secole că, de exemplu, axioma că autorii Pentateuchului au fost Moise şi Iosua, că prorocii şi-au scris singuri învăţăturile lor (cu anumite excepţii), că David a compus Psalmii, iar Solomon Cântarea Cântărilor şi Pildele.

În Biblie, diferitele straturi ale textului s-au suprapus ori s-au contopit într-o aşa măsură, încât despărţirea şi identificarea lor ştiinţifică va constitui încă mulţi ani obiectul activităţii criticilor biblici. Problema a fost complicată şi mai mult, datorită completărilor făcute din diferite considerente de un şir lung de redactori, compilatori şi scribi. Din această categorie fac parte, printre altele, aşa-numitele mituri etiologice, sau mituri fabricate ex post, pentru explicarea anumitor incidente, a căror desfăşurare adevărată era ştearsă din memoria generaţiilor. Se apreciază ca mituri etiologice, printre altele, de exemplu, «minunea trecerii Mării Roşii», «minunea manei» şi «minunea opririi apelor Iordanului». Cercetările au demonstrat că în spatele lor se ascund fenomene complet naturale care, abia mai târziu, cu trecerea timpului, au fost prezentate ca fenomene supranaturale.


Cartea prezinta Vechiul testament din perspectiva istorico-sociala. Astfel, intai ne este povestit textul, in maniera "Tales from Shakespeare by Charles and Mary Lamb", dupa care este comentat stiintific. Pentru cine vrea sa cunoasca Vechiul Testament, dar gaseste Biblia prea plicticoasa, aceasta carte e perfecta.

A fost tiparita on a budget, deci e mai fuzzy. Se printeaza foarte bine pe un A4 (single page fit to printer's margins) sau chiar multiple pages (tile multiple pages). Fisierul word e ok, dar trebuie corectat.


G.


0 comentarii: