duminică, 18 februarie 2007

Figurile limbajului de Pierre Fontanier

Download links:
http://www.mediafire.com/?dmmymzlyloz
http://rapidshare.com/files/16636515/Figurile_limbajului_de_Pierre_Fontanier.rar

PDF/word, ~520 pagini, OCRed, searchable ("text under images")

Despre idei si despre cuvinte • Calitatile sau caracteristicile sensului literal si ale sensului figurat • Teoria tropilor • Despre intrebuintarea in discurs a tropilor • Despre originea tropilor • Despre efectele tropilor • Despre folosirea tropilor • Diferenta dintre tropi si celelalte forme ale discursului, numite figuri • Despre figurile de constructie • Despre figurile de elocutie • Despre figurile de stil • Despre figurile de gindire • Paralela generala intre diversele clase de figuri tropi si non-tropi


În contextul preocupărilor actuale pentru retorică, volumul lui Fontanier capătă multiple semnificaţii. Raportat la tradiţia retorică, el este un act de sinteză şi o replică sediţioasă. Situat în epocă, cu o circulaţie redusă la lumea didactică şi academică în plină ofensivă antiretorică, el pare o clamare în pustiu. În fine, pentru mişcarea contemporană, neo-retorică, Fontanier este, cum spune Gérard Genette, fondatorul retoricii moderne, al ideii moderne de retorică.

Apariţia în româneşte a Figurilor lui Fontanier, ca opera cea mai închegată şi mai riguroasă a retoricii clasice, răspunde apariţiei Retoricii generale, ca încercare modernă de asumare a dimensiunilor retoricii şi, de asemenea, se află într-o fericită succesiune cu reeditarea Retoricii lui Molnar-Piuariu, cel mai vechi tratat de teorie literară apărut în limba română. Contribuţiile lui Vasile Florescu (Retorica şi neoretorica) precum şi cea mai recentă a lui Aurel Sasu (Retorica literară românească) completează cu profundă şi originală ţinută teoretică un domeniu de cea mai strictă actualitate, deoa¬rece îşi găseşte aplicabilitate nu numai in domeniul literaturii, ci în toate celelalte arte, în cultura de mase sau în publicitate, ca tot atâtea sisteme de semne, a căror organizare şi descriere poate cuceri noi repere dintr-o atare abordare interdisciplinară ce ar cuprinde şi retorica.


Por les connoisseurs. No special remarks.


G.


0 comentarii: