duminică, 18 februarie 2007

Retorica generala

Download links:
http://www.mediafire.com/?e0tyzb0h3dm
http://rapidshare.com/files/60956485/Retorica_generala.rar

PDF/word, ~330 pagini, OCRed, searchable ("text under images")

Retorica fundamentala • Teoria generala a figurilor limbajului • Metaplasmele • Metataxele • Metasememele • Metalogismele • Observatii asupra etosului • Catre o retorica generala • Figuri ale interlocutorului • Figurile naratiunii


Din multiple puncte de vedere cartea de faţă este de neobişnuit interes. Aserţiunea nu trebuie privita ca un certificat de care volumele de teorie sau de critică se lipsesc bucuros. Dar prin ceea ce-şi propune, prin calea urmată, prin echilibrarea îndrăznelii şi cumpănirii în demersul critic, prin felul cum reuşeşte să armonizeze un efort de echipă, Retorica generală are o pondere notabilă printre tipăriturile de critică şi teorie literară sporind de la o săptămână la alta într-un ritm care poate descuraja pe cel mai sârguincios şi mai binevoitor cititor. Este de notat că sintezele cu obiect mai larg consacrate atât aspectului „artă a argumentării" cât şi celui lingvistico-poetic aparţin câtorva cercetători belgieni: Traité de l'argumentation (Tratat asupra argumentaţiei) al lui Chaim Perelman şi L. Oibrechts-Tyteca pentru prima latură şi cartea grupului din Liège pentru cea de a doua.

Rezultat al unei activităţi de echipă, Retorica generală are şi din acest punct de vedere o fizionomie singulară. Cei şase autori, J. Dubois, F. Edeline, J. M. Klinkenberg, Ph. Minguet, F. Pire, H. Trinon, care se înfăţişează şi în carte şi în studiile publicate ulterior în această ordine alfabetică neutră, sunt de formaţie şi cu specialităţi diferite. Sunt „filozofi, filologi, psihologi, esteticieni, ingineri" – cum ne informează Ph. Minguet, estetician notoriu, într-un interviu acordat unei reviste româneşti. Izbitoare la lectură e sudura care s-a produs şi care trădează îndelungate reveniri asupra problemelor dezbătute şi asupra textului. Astfel, Retorica generală e gândită şi scrisă la antipozii obişnuitelor volume colective, care juxtapun texte structural şi stilistic diferite. Este, din fericire, la fel de departe de scrisul incolor al manualului mediu. Lucrarea aceasta concentrată, rnanipulând abstracţii, procedând adesea aluziv, eliptic, evitând redundanţa, se distinge tocmai prin mobilitatea gândirii şi prin vioiciunea, incisivitatea expresiei, fără a trăda variaţii stilistice de la capitol la capitol. Reuşita pe care o reprezintă unificarea fără aplatizări ar merita să solicite atenţia analizei stilistice dacă stilistica s-ar ocupa mai mult de stilul criticilor şi al teoreticienilor, aşa cum a făcut odinioară Spitzer pentru Albert Thibaudet.


Alt tratat de retorica. OCRed foarte bine, pdf-ul arata foarte bine.


G.


0 comentarii: